Zagrożenia Zagrożenie płynące z niebezpieczeństwa porażeniem prądem elektrycznym jest powszechnie znane. Bezpośrednią przyczyną porażenia może być uszkodzenie urządzenia, nagłe przepięcie, przebicie napięcia na obudowę urządzenia lub zwykła nieostrożność. W większości przypadków wystarczy kontakt z elementem który jest pod napięciem aby doszło do groźnego w skutkach wypadku. Następuje wówczas przepływ prądu od punktu pod napięciem przez ciało człowieka do ziemi. Kierunek przepływu prądu „do ziemi” wiąże się z budową sieci energetycznych które jako punkt neutralny wykorzystują potencjał zerowy ziemi.

Jak się chronić Aby zabezpieczyć się przed skutkami przypadkowych kontaktów z elementami będącymi pod napięciem, stosuje się specjalne urządzenia separujące (BI600-M) które oddzielają napięcie zasilania od sieci energetycznej i przez to ziemia przestaje być punktem zerowym. Dzięki temu, przypadkowe dotknięcie jednego punktu pod napięciem nie wywołuje przepływu prądu bo nie ma zamkniętego obwodu elektrycznego.

Urządzenie Bariera medyczna BI 600-M to nowoczesne urządzenie o wysokiej sprawności. Dzięki zastosowaniu transformatora toroidalnego zmniejszono emisję fal elektromagnetycznych i wymiary całego urządzenia do niezbędnego minimum. Wysoka sprawność oznacza niską emisję ciepła, dzięki czemu urządzenie nie wymaga chłodzenia wentylatorem i pracuje bezgłośnie. Pomimo skromnych rozmiarów bariera BI 600-M pozwala na podłączenie sześciu niezależnych urządzeń (pod warunkiem, że suma poboru mocy nie przekracza 600VA).

Ergonomia i komfort Model BI 600-M to nie tylko małe wymiary ze względu na zastosowany transformator toroidalny ale również bardzo niski poziom szumów w trakcie pracy urządzenia, niewielkie straty, a tym samym duża sprawność, bardzo nieduże rozpraszanie pola elektromagnetycznego oraz naturalna konwekcja ciepła. Niewielka wysokość urządzenia sprawia, że jest ono bardzo łatwe w montażu oraz praktycznie niezauważalne po zainstalowaniu.